Νευρολογικές

  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Εγκεφαλικά επεισόδια
  • Μυοπάθειες – Μυϊκές δυστροφίες
  • Parkinson
  • Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος